Skriftlig fråga E-3871/08 från Kathy Sinnott (IND/DEM) till kommissionen. Drivgarnsfiskare