Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam om vissa luftfartsaspekter