Skriftlig fråga P-3489/09 från Satu Hassi (Verts/ALE) till kommissionen. Insatserna för att rädda Koroniasjön i Grekland med medel från Sammanhållningsfonden