Kommissionens beslut av den 23 mars 2005 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till handdiskmedel [delgivet med nr K(2005) 1026] (Text av betydelse för EES) (2005/342/EG)