TITJUR Martín Martín Förslag till avgörande av generaladvokat Trstenjak föredraget den 7 maj 2009. # Eva Martín Martín mot EDP Editores SL. # Begäran om förhandsavgörande: Audiencia Provincial de Salamanca - Spanien. # Direktiv 85/577/EEG - Artikel 4 - Konsumentskydd - Avtal som ingås utanför fasta affärslokaler - Rätt att häva avtalet - Näringsidkarens upplysningsplikt - Avtalet är ogiltigt - Lämpliga bestämmelser. # Mål C-227/08.