Skriftlig fråga E-5258/09 från Martin Ehrenhauser (NI) till kommissionen. Finansiering och intressekonflikter vid den andra folkomröstningen i Irland