Kommissionens arbetsdokument - Medföljande dokument till ett förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget ”CLEAN SKY” - Analys av effekterna av ett gemensamt teknikinitiativ inom flygteknik- och flygtransportområdet - Sammanfattning av konsekvensanalysen {KOM(2007) 315 slutlig} {SEK(2007) 773}