Kommissionens förordning (EG) nr 537/2008 av den 13 juni 2008 om förbud mot fiske efter gråsej i norska vatten i områdena I och II, med fartyg som seglar under portugisisk flagg