Förslag till ändringsbudget nr 8/2009 Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009, Europol, Eurojust, Olaf (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))#BILAGA