Skriftlig fråga E-6964/08 från Petru Filip (PPE-DE) till kommissionen. Tredubbling av skatt som ska betalas vid den första registreringen av bilar som importeras till Rumänien från andra EU-medlemsstater