Statligt stöd – Italien – Statligt stöd C 59/07 (f.d NN 13/06) – Missbruk av undsättningsstöd till Ixfin – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (Text av betydelse för EES)