Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europeisk filantropi: en outnyttjad potential(förberedande yttrande på begäran av det rumänska rådsordförandeskapet)