Mål T-102/06: Förstainstansrättens beslut av den 22 november 2007 – Investire Partecipazioni mot Europeiska gemenskapernas kommission (Talan om ogiltigförklaring – ERUF – Nedsättning av finansiellt stöd – Direkt inverkan föreligger inte – Avvisning)