Skriftlig fråga E-5256/07 från Kathy Sinnott (IND/DEM) till kommissionen. Vårdsystemet i Frankrike