Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets beslut om anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (KOM(2007)0594 - C6-0405/2007 - 2007/0217(CNS))