Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2017 r. odnawiająca skład Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego