Garantifond för åtgärder avseende tredjeland (kodifierad version)#Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 november 2008 om förslaget till rådets förordning om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredjeland (kodifierad version) (KOM(2008)0365 – C6-0273/2008 – 2008/0117(CNS))