Popravek razpisa javnih natečajev EUIPO/AD/01/17 – upravni uslužbenci (AD 6) in EUIPO/AST/02/17 – strokovno-tehnični uslužbenci (AST 3) na področju intelektualne lastnine (UL C 9 A, 12.1.2017)