Labojums paziņojumā par atklātajiem konkursiem EUIPO/AD/01/17 – Administratori (AD 6) un EUIPO/AST/02/17 – Asistenti (AST 3) intelektuālā īpašuma jomā (OV C 9 A, 12.1.2017.)