Pranešimo apie viešuosius konkursus klaidų ištaisymas. EUIPO/AD/01/17 – Administratoriai (AD 6) ir EUIPO/AST/02/17 – Asistentai (AST 3) intelektinės nuosavybės srityje (OL C 9 A, 2017 1 12)