Avalike konkursside korraldamise teate parandus — EUIPO/AD/01/17 – administraatorid (AD 6) ja EUIPO/AST/02/17 – assistendid (AST 3) intellektuaalomandi valdkonnas (ELT C 9 A, 12.1.2017)