Skriftlig fråga E-2601/09 från Luca Romagnoli (NI) till kommissionen. Uppgifter om kommunen Spoletos användning av stöd för programmet Förebyggande av och information om narkotikamissbruk