Mål C-82/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 mars 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal supremo – Spanien) – Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mot Administración del Estado (Elektronisk kommunikation – Nät och tjänster – Artiklarna 3.2 och 10.1 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektiv) – Nationella nummerplaner – Särskild regleringsmyndighet)