Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna#AVDELNING III - JÄMLIKHET#Artikel 26 - Integrering av personer med funktionshinder