Skriftlig fråga E-4044/09 från Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) till kommissionen. Frontex–Europol