Skriftlig fråga E-2057/09 från Luca Romagnoli (NI) till kommissionen. Uppgifter om kommunen Savonas användning av det finansiella instrumentet för civilskydd