Skriftlig fråga E-4308/07 från Åsa Westlund (PSE) till kommissionen. Förtydligande av tidigare fråga om bränders miljöpåverkan