Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7671 – KKR/FIBA/WMF) (Text av betydelse för EES)