Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Att bidra till en hållbar utveckling : rättvis handel och icke-statliga handelsrelaterade system för hållbar utveckling