Skriftlig fråga E-4979/08 från Richard Corbett (PSE) till kommissionen. Koronia‑sjön