Mål T-196/02: Förstainstansrättens dom av den 12 september 2007 – MTU Friedrichshafen mot kommissionen (Statligt stöd – Stöd till omstrukturering – Beslut om återkrav av ett oförenligt stöd – Artikel 13.1 i förordning (EG) nr 659/1999 – Solidariskt ansvar)