Mål T-298/07: Talan väckt den 2 augusti 2007 – Italien mot kommissionen