Kommissionens förordning (EG) nr 1164/2008 av den 24 november 2008 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2009 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94