Skriftlig fråga E-4383/08 från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen. Tillstånd för genmodifierade varianter av soja och bomull