Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Combaterea conținutului ilegal online – Către o responsabilitate sporită a platformelor online” [COM(2017) 555 final]