Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „De bestrijding van illegale online-inhoud — Naar een grotere verantwoordelijkheid voor onlineplatforms” (COM(2017) 555 final)