Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Laitonta verkkosisältöä vastaan – Lisää vastuuta verkkoalustoille” (COM(2017) 555 final)