Mål T-530/08: Talan väckt den 2 december 2008 – Diputación Foral de Guipúzcoa mot kommissionen