Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets förordning om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 (KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))