Skriftlig fråga E-4404/07 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Dålig samordning mellan Nederländerna och Tyskland så att godståg inte kan använda den första delen av TEN-projektet Rotterdam-Genua, vilken nyss blivit färdig