Ansökningsomgång för arbetsprogrammet Kapacitet i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration