Kommissionens förordning (EG) nr 922/2008 av den 19 september 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker