SKRIFTLIG FRÅGA E-2802/02 från Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) till kommissionen. Fängslandet av Leyla Zana och Turkiets anslutning.