Zaak C-455/19: Beschikking van de president van het Hof van 29 oktober 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 6 de Ceuta — Spanje) — BX / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA