Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.9489 — Air Canada/Transat) (Text av betydelse för EES) 2021/C 121/05