Domstolens beslut (sjätte avdelningen) den 12 februari 2009.$