Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4771 – Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) Text av betydelse för EES