Mål T-27/21: Överklagande ingett den 20 januari 2021 – Apple mot EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)