Întrebare scrisă P-2013/10 adresată de Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Comisiei. Controlul preţurilor produselor de consum curent