Skriftlig fråga E-5372/07 från Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) till kommissionen. Det turkiska parlamentets beslut att godkänna turkiska truppers intåg i Irak